Kontor- og administrasjonsfaget

I kontor- og administrasjonsfaget jobber du med mennesker, enten du er involvert i rekruttering eller økonomi. Kontor- og administrasjonslærlinger jobber i HR-avdelinger eller det som kalles virksomhetsstyring.

Som kontor- og administrasjonslærling i en statlig virksomhet kan du bidra på mange måter.

Ofte blir du bedt om å være med og planlegge og avvikle interne og eksterne kurs eller konferanser. Du kan også være med på deler av en rekrutteringsprosess når lærebedriften skal ansette nye personer.

Dette lærer du i kontor- og administrasjonsfaget

 • ha gode kunnskaper i IKT og bruk av dataverktøy
 • God og presis kommunikasjon
 • Kunne budsjettering, regnskapsføring og effektiv saksbehandling
 • Kunne lover og regler rundt ansettelser, personvern, innsyn i saksopplysninger og annet aktuelt regelverk

Eksempler på oppgaver

 • Kundebehandling og klagehåndtering
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et arrangement
 • Delta i i ulike deler av en rekrutteringsprosess
 • Innkjøp, regnskapsrapporter og sette opp budsjett
 • Skanne, journalføre, fordele, avskrive, søke etter og avslutte dokumenter
 • Ha god kjennskap til lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • Løpende personalarbeid som å registrere sykmeldinger, permisjoner og oppsigelser
Oppdatert: 14. juni 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord