Materiell til bruk i skolen

På denne siden finner du filmer, plakater og annet materiell som du kan bruke fritt i ditt arbeid som lærer eller rådgiver for elever på yrkesfag.

Snapchat

Snapchat logo

Vi har en Snapchat-konto, som vi bruker aktivt. Den heter Lærling i staten.

Både vi som jobber i OK stat og ulike lærlinger i staten legger ut informasjon om lærlinghverdagen, frister for eksempel for å søke på høyere utdanning, ledige læreplasser og og andre påminnelser.

Du følger oss ved å legge oss til med QR-koden på bildet, eller ved å søke oss opp på brukernavn okstat. 

Informasjon til elever om lærefagene

Bilde av plakat
Foto: DFØ

Under finner du plakater for hvert av fagene til OK stat. Du som er rådgiver eller lærer kan skrive ut og henge disse opp i klasserommet.

Filmer til bruk i undervisningen

Vi har laget flere filmer som skal fortelle kommende lærlinger hvordan det er å være lærling i staten. Den første filmen er en film sett fra arbeidsgivers synspunkt, mens de fire neste er nåværende eller tidligere lærlinger som forteller om sin hverdag som lærling.

Lærlinger som ressurs i staten

Film fra Fagsafari

OK stat deltok på digitalt skolebesøk gjennom Fagsafari.

Lærlinger i OK stat i kontor- og administrasjonsfaget fortalte og viste hva de jobber med for å vise elever hvordan det er å jobbe som lærling i en statlig virksomhet. Bruk gjerne filmen når dre skal snakke om hvor elevene kan søke læreplasser, og hvilke lærefag OK stat har.

OK stats lærlinger i kontor- og administrasjon viser faget

Annet materiell til skolebruk

Årsplan for OK stats aktiviteter med videregående skoler (PDF)

Lærlingeplakaten (PDF)

Brosjyre fra OK stat  - Vi vil ha flere lærlinger (PDF)

Oppdatert: 18. juni 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord