Lærebedrifter

Alle statlige virksomheter, som skal ta inn en lærling, må være medlem av et opplæringskontor. OK stat er et slikt kontor. Under får du en oversikt over hvilke statlige virksomheter du kan bli lærling i, som er tilknyttet OK stat.

Vi legger ut innmeldte ledige læreplasser på vår side, og mange virksomheter publiserer dette også på sine egne nettsider eller på jobbnorge.no og finn.no. Du kan også ta kontakt med virksomhetene direkte, men det anbefales å sjekke ledige stillinger på overnevnte nettsider først.

NB. Ikke send taushetsbelagt informasjon eller sensitive personopplysninger med e-post.

Navn og kontaktinformasjonGodkjent i fageneSted
Agder tingrett

Tel: 38 17 63 00

E-post: agder.tingrett@domstol.no
IT-driftKristiansand

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@asd.dep.no
Service og administrasjonOslo
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Tel: 21071000

E-post:
direktoratet@nav.no
Service og administrasjon
IT-drift
Mediedesign
Innholdsproduksjon
Oslo
Arbeids- og velferdsetaten IT drift Steinkjer

Tel: 55 55 33 33

E-post:
IT-driftSteinkjer
Arbeidstilsynet
Tel: 73199700

E-post: post@arbeidstilsynet.no
Service og administrasjonTrondheim
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Tel: 22997000

E-post:
postmottak@aho.no
IT-drift
Innholdsproduksjon
Oslo
Arkivverket

Tel: 22022600

E-post:
post@arkivverket.no
Medieteknikk
Dataelektroniker
IT-drift
Oslo
Barne- og familiedepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@bfd.dep.no

Service og administrasjonOslo
Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir)

Tel: 46615000

E-post:
postmottak@bufdir.no
InnholdsproduksjonOslo
Bufetat, Region Øst

Tel: 46615000

E-post:
region.ost@bufetat.no
Service og administrasjonLillestrøm
Bufetat Region nord

Tel: 46615500

E-post:
postmottak@bufetat.no
Service og administrasjon innholdsproduksjonAlta
Departementenes
sikkerhets- og service-organisasjon
(DSS)

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@dss.dep.no

Sikkerhetsfaget
Medieteknikk
Service og administrasjon
Oslo
Digitaliseringsdirektoratet

Tel: 22451000

E-post:
postmottak@digdir.no
Dataelektroniker
Innholdsproduksjon
Mediedesign
Oslo
Direktoratet for byggkvalitet

Tel: 22475600

E-post:
post@dibk.no
Service og administrasjonOslo
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Tel: 40007977

E-post:
postmottak@dfo.no
Service og administrasjon
Mediedesign
Innholdsproduksjon
IT-drift
Oslo
Trondheim
Stavanger
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Tel: 23381300

E-post:
post@hkdir.no
Service og administrasjon
IT-drift
Oslo
Domstoladministrasjonen

Tel: 73567000 

E-post: postmottak@
domstolsadministrasjonen.no

Service og administrasjon
IT-drift
Trondheim
Finansdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@fin.dep.no
Service og administrasjon Oslo
Folkehelseinstituttet

Tel: 21077000

E-post:
folkehelseinstituttet@fhi.no 
IT-driftOslo
Forbrukerrådet

Tel: 23400500
IT utvikler
Service og administrasjon
Oslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

Tel: 63807140/
95200797

E-post:
atle.olausen@ffi.no
SikkerhetOslo
Forsvarsbygg

Tel: 46870400

E-post:
servicesenter@forsvarsbygg.no
Service og administrasjon
Oslo
Helfo

Tel: 90096622

E-post: post@helfo.no
Byggdrifter
IT-drift
Tønsberg
Helse- og omsorgsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@hod.dep.no
Service og administrasjonOslo
Helsedirektoratet

E-post:
postmottak@helsedir.no
Innholdsproduksjon
Service og administrasjon
Oslo
Husbanken

E-post:
post@husbanken.no

IT-driftDrammen
Jernbanedirektoratet

Tel: 91135941

E-post:
post@jernbanedirektoratet.no
DataelektronikerOslo
Justervesenet

Tel: 64848484

E-post:
postmottak@justervesenet.no
IT-driftKjeller
Klima- og miljødepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kld.dep.no
Service og administrasjonOslo
Kommunal- og distrikts-
departementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kdd.dep.no

Service og administrasjon

Oslo
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Tel: 40025500

E-post:
krus@krus.no


IT-driftLillestrøm
Kriminalomsorgsdirektoratet

Tel: 47309433

E-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
Service og administrasjonLillestrøm
Kripos

Tel: 23028000

E-post:
kripos@politiet.no
Service og administrasjon Oslo
Kulturdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kud.dep.no
Service og administrasjon Oslo
Kulturdirektoratet

Tel: 21045800

E-post:
post@kulturraad.no
Mediedesign
Oslo
Kulturtanken

Tel: 220225900

E-post:
post@kulturtanken.no
IT-driftOslo
Kunnskapsdepartementet

Tel: 22499090

E-post: postmottak@kd.dep.no
Service og administrasjon Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)

Tel: 22955000

E-post: postmottak@khio.no
IT-drift
Innholdsproduksjon
Medieteknikk
Oslo
Landbruks- og matdepartementet

Tel: 22249090

E-post: postmottak@lmd.dep.no
Service og administrasjon Oslo
Landbruksdirektoratet

Tel: 24131000

E-post:
postmottak@landbruksdirektoratet.no
Service og administrasjon Oslo
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tel: 57828000

E-post: postmottak@lottstift.no
Data-elektroniker
IT-utvikler
Førde
Luftfartstilsynet

Tel: 75585000

E-post:
postmottak@caa.no

IT-drift
Service og administrasjon
Bodø
Mattilsynet

Tel: 22770000

E-post:
postmottak@mattilsynet.no
Service og administrasjon Oslo
Miljødirektoratet

Tel: 73580500

E-post: post@miljodir.no
IT-drift
Innholdsproduksjon

Oslo

Trondheim

Møre og Romsdal politidistrikt

Tel: 70118700

E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Service og administrasjonÅlesund
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Tel: 67 86 40 00

E-post: postmottak@nsm.no
IT-driftKolsås
Nasjonalt ID-senter

Tel: 22699022

E-post:
postmottak@nidsenter.no
MediedesignOslo
Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT)


Tel: 21021800

E-post:
postmottak@nokut.no

Service og administrasjon
Oslo
Nord-Troms og Senja tingrett

Tel: 77603400

E-post: tntspost@
domstol.no
Service og administrasjon Tromsø
Nordland politidistrikt

Tel: 75545924

E-post:
post.nordland@politiet.no

Service og administrasjon Bodø

Norges forskningsråd

Tel: 22037000 

E-post:
post@forskningsradet.no
Innholdsproduksjon
Service og administrasjon
IT-drift
Lysaker
Norges idrettshøyskole

Tel: 23262000

E-post: post@nih.no
IT-driftOslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tel: 67230000

E-post:
post@nmbu.no

Service-og administrasjon
IT-utvikler
Byggdrifter

Ås
Norges musikkhøgskole

Tel: 23367000

E-post: post@nmh.no
IT-driftOslo
Norsk filminstitutt

Tel: 22474500

E-post: post@nfi.no

InnholdsproduksjonOslo
Norsk helsenett

Tel: 24200000

E-post: post@nhn.no
Dataelektroniker
IT-drift
IT-utvikler
Service og administrasjon
Trondheim
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tel: 40604100

E-post:
post@nibio.no
IT-driftÅs
Norsk pasientskadeerstatning

Tel: 22994500

E-post:
npepost@npe.no
Service og administrasjonOslo
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Tel: 22994000

E-post:
post@nupi.no

Service og administrasjon
Mediedesign

Oslo
Nærings- og fiskeridepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@nfd.dep.no
Service og administrasjon Oslo

Olje- og energidepartementet


Tel: 22249090

E-post: postmottak@oed.dep.no
Service og administrasjon Oslo
OsloMet -storbyuniversitetet

Tel: 67235000 
 
E-post:
Kontaktside
IT-drift
Mediedesign
Service og administrasjon
Oslo
Oslo tingrett

Tel: 22035200

E-post: oslo.tingrett@domstol.no
IT-driftOslo
Patentstyret

Tel: 22387300

E-post:
post@patentstyret.no
Mediedesign
Innholdsproduksjon
Oslo
Politidirektoratet

Tel: 23364100

E-post: politidirektoratet@politiet.no
Service og administrasjon Oslo
Politidirektoratet
-  politiets fellestjenester


Tel: 23364100

E-post:
fellestjenester@politiet.no
Service og administrasjonOslo
Riksadvokaten

Tel: 22477850

E-post:
postmottak@riksadvokaten.no
IT-driftOslo
Riksantikvaren

Tel: 22940400

E-post:
postmottak@ra.no
IT-utvikler
Mediedesign
Oslo
Riksrevisjonen

Tel: 22241000

E-post:
postmottak@riksrevisjonen.no
IT-driftOslo
Samferdselsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@sd.dep.no
Service og administrasjon Oslo
Sekretariatet for Konfliktrådet

Tel: 22777001

E-post: post@konfliktraadet.no
Service og administrasjon
IT-drift
Oslo
Sivilforsvaret -
Midtre Hålogaland, DSB

Tel: 77002730

E-post:
mh.sfd@dsb.no
Service og administrasjon Harstad
Skatteetaten


E-post:
post@skatteetaten.no
Service og administrasjon
Mediedesign
Oslo
Språkrådet

Tel: 22541950

E-post: post@sprakradet.no
InnholdsproduksjonOslo
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Tel: 23195100

E-post: postmottak@stami.no
MediedesignOslo
Statens havarikommisjon

Tel: 63 89 63 00

E-post: post@nsia.no
IT-driftLillestrøm
Statens jernbanetilsyn (SJT)

Tel: 22995900

E-post: post@sjt.no
Service og administrasjon Oslo
Statens lånekasse for utdanning

Tel: 22726813/
48228251

E-post: postmottak@lanekasse.no
Service og administrasjon
IT-utvikler
Oslo
Statens pensjonskasse (SPK)

Tel: 22241500

E-post:
Kontakt oss
IT-utvikler
IT-drift
Oslo
Statens sivilrettsforvaltning

Tel: 22991325

E-post:
post@sivilrett.no
IT-driftOslo
Statens vegvesen

Tel: 22073000

E-post:
Kontaktside
Service og administrasjon
IT-drift
Molde
Oslo
Trøndelag
Innlandet
Statped- Oslo

Tel: 61188500

post@statped.no
Service og administrasjon Oslo

Statped- Vest-Agder

Tel: 61188500

E-post: post@statped.no

Service og administrasjon

Kristiansand
Statped sørøst Holmestrand

Tel: 61 18 85 00

E-post: post@statped.no
MediedesignHolmestrand
Statsbygg

Tel: 81555045

E-post:
postmottak@statsbygg.no
Byggdrifter
IT-drift
Oslo
Statsforvalteren i Innlandet

Tel: 61266000

E-post: sfinpost@statsforvalteren.no

Service og administrasjon Lillehammer
Statsforvalteren i Nordland

Tel: 75531665

E-post: fmnosbo@statsforvalteren.no
Service og administrasjon
Innholdsproduksjon
Bodø
Statsforvalterens fellestjenester

Tel: 37017800

E-post: stafpost@statsforvalteren.no

Dataelektroniker
Arendal
Statsministerens kontor

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@smk.dep.no
Service- og administrasjonOslo

Universitetet i Bergen


Tel: 55580000

E-post:
post@uib.no

IT-drift
Service og administrasjon
Bergen
Universitetet i Tromsø (UIT)

Tel: 77644977

E-post: postmottak@uit.no
IT-drift
Innholdsproduksjon
Mediedesign
Tromsø
Utdanningsdirektoratet(UDIR)

Tel: 23301200

E-post:
post@utdanningsdirektoratet.no
IT-utvikler
Service og administrasjon
Oslo
Utenriksdepartementet(UD)

Tel: 22249090

E-post: post@mfa.no
IT-drift
Oslo
Vest politidistrikt

Tel:55556300

E-post: post.vest@politiet.no
Service og administrasjonFlorø
Vestre Finnmark tingrett

Tel: 78783100

E-post:
vestre.finnmark.tingrett@domstol.no
Service og administrasjon Alta
Økokrim

Tel: 23291000

E-post:
post.okokrim@politiet.no
IT-driftOslo
Øst politidistrikt

Tel: 64993000

E-post:
post@ost.politiet.no
Service og administrasjonSki
Lærebedrifter som er medlem av OK stat
Tips: Trykk CTRL/CMD + F og skriv inn faget eller stedet du leter etter.

Oppdatert: 4. juli 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.