Lærebedrifter

Alle statlige virksomheter, som skal ta inn en lærling, må være medlem av et opplæringskontor. OK stat er et slikt kontor. Under får du en oversikt over hvilke statlige virksomheter du kan bli lærling i, som er tilknyttet OK stat.

Vi legger ut innmeldte ledige læreplasser på vår side, og mange virksomheter publiserer dette også på sine egne nettsider eller på jobbnorge.no og finn.no. Du kan også ta kontakt med virksomhetene direkte, men det anbefales å sjekke ledige stillinger på overnevnte nettsider først.

NB. Ikke send taushetsbelagt informasjon eller sensitive personopplysninger med e-post.

NavnFagSted

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@asd.dep.no
Service og administrasjonOslo
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Tel: 21071000

E-post:
direktoratet@nav.no
Service og administrasjon, IT drift, mediedesign, innholdsproduksjonOslo
Arbeidstilsynet
Tel: 73199700

E-post: post@arbeidstilsynet.no
Service og administrasjonTrondheim
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Tel: 22997000

E-post:
postmottak@aho.no
IT drift, innholdsproduksjonOslo
Arkivverket

Tel: 22022600

E-post:
post@arkivverket.no
Medieteknikk, dataelektroniker, IT driftOslo
Barne- og familiedepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@bfd.dep.no

Service og administrasjonOslo
Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir)

Tel: 46615000

E-post:
postmottak@bufdir.no
InnholdsproduksjonOslo
Bufetat, Region Øst

Tel: 46615000

E-post:
region.ost@bufetat.no
Service og administrasjonLillestrøm
Bufetat Region nord

Tel: 46615500

E-post:
postmottak@bufetat.no
Service og administrasjon, innholdsproduksjonAlta
Departementenes
sikkerhets- og service-organisasjon
(DSS)

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@dss.dep.no

Sikkerhetsfaget, medieteknikk, service og administrasjon
Oslo
Digitaliseringsdirektoratet

Tel: 22451000

E-post:
postmottak@digdir.no
Dataelektroniker,
Innholdsproduksjon, mediedesign
Oslo
Direktoratet for byggkvalitet

Tel: 22475600

E-post:
post@dibk.no
Service- og administrasjonOslo
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Tel: 40007977

E-post:
postmottak@dfo.no
Service- og administrasjon, Mediedesign, Innholdsproduksjon
Oslo
Trondheim
Stavanger
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Tel: 23381300

E-post:
post@hkdir.no
Service og administrasjon, IT drift
Oslo
Domstoladministrasjonen

Tel: 73567000 

E-post: postmottak@
domstolsadministrasjonen.no

Service og administrasjon,
IT drift
Trondheim
Finansdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@fin.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
Folkehelseinstituttet

Tel: 21077000

E-post:
folkehelseinstituttet@fhi.no 
IT-driftOslo
Forbrukerrådet

Tel: 23400500
It-utvikler
Service og administrasjon
Oslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

Tel: 63807140/
95200797

E-post:
atle.olausen@ffi.no
SikkerhetOslo
Forsvarsbygg

Tel: 46870400

E-post:
servicesenter@forsvarsbygg.no
Kontor- og administrasjon
Oslo
Helfo

Tel: 90096622

E-post: post@helfo.no
Byggdrifter/
IKT-service
Tønsberg
Helse- og omsorgsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@hod.dep.no
Service- og administrasjonOslo
Helsedirektoratet

E-post:
postmottak@helsedir.no
Innholdsproduksjon
Service og administrasjon
Oslo
Husbanken

E-post:
post@husbanken.no

It- driftDrammen
Jernbanedirektoratet

Tel: 91135941

E-post:
post@jernbanedirektoratet.no
DataelektronikerOslo
Justervesenet

Tel: 64848484

E-post:
postmottak@justervesenet.no
IT-driftKjeller
Klima- og miljødepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kld.dep.no
Service- og administrasjonOslo
Kommunal- og distrikts-
departementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kdd.dep.no

Service- og administrasjon

Oslo
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Tel: 40025500

E-post:
krus@krus.no


IT-driftLillestrøm
Kriminalomsorgsdirektoratet

Tel: 47309433

E-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
Service- og administrasjonLillestrøm
Kripos

Tel: 23028000

E-post:
kripos@politiet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Kulturdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@kud.dep.no
Kontor- og administrasjonOslo
Kulturdirektoratet

Tel: 21045800

E-post:
post@kulturraad.no
Mediedesign
Oslo
Kulturtanken

Tel: 220225900

E-post:
post@kulturtanken.no
IT-driftOslo
Kunnskapsdepartementet

Tel: 22499090

E-post: postmottak@kd.dep.no
Service- og
administrasjon
Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)

Tel: 22955000

E-post: postmottak@khio.no
IT-drift
Innholdsproduksjon
Medieteknikk
Oslo
Landbruks- og matdepartementet

Tel: 22249090

E-post: postmottak@lmd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Landbruksdirektoratet

Tel: 24131000

E-post:
postmottak@landbruksdirektoratet.no
Service- og
administrasjon
Oslo
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tel: 57828000

E-post: postmottak@lottstift.no
Data-elektroniker
IT-utvikler
Førde
Luftfartstilsynet

Tel: 75585000

E-post:
postmottak@caa.no

IT-drift
Service- og administrasjon
Bodø
Mattilsynet

Tel: 22770000

E-post:
postmottak@mattilsynet.no
Service- og administrasjonOslo
Miljødirektoratet

Tel: 73580500

E-post: post@miljodir.no
IT-drift
Innholdsproduksjon

Oslo

Trondheim

Møre og Romsdal politidistrikt

Tel: 70118700

E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Service og administrasjonÅlesund
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Tel: 67 86 40 00

E-post: postmottak@nsm.no
IKT-serviceKolsås
Nasjonalt ID-senter

Tel: 22699022

E-post:
postmottak@nidsenter.no
MediegrafikerOslo
Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT)


Tel: 21021800

E-post:
postmottak@nokut.no

Kontor- og administrasjon
Oslo
Nord-Troms og Senja tingrett

Tel: 77603400

E-post: tntspost@
domstol.no
Service- og
administrasjon
Tromsø
Nordland politidistrikt

Tel: 75545924

E-post:
post.nordland@politiet.no

Kontor og administrasjonBodø

Norges forskningsråd

Tel: 22037000 

E-post:
post@forskningsradet.no
Innholdsproduksjon
Service og administrasjon
IT-drift
Lysaker
Norges idrettshøyskole

Tel: 23262000

E-post: post@nih.no
IT-driftOslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Tel: 67230000

E-post:
post@nmbu.no

Service-og administrasjon
IT-utvikler
Byggdrifter

Ås
Norges musikkhøgskole

Tel: 23367000

E-post: post@nmh.no
IT-driftOslo
Norsk filminstitutt

Tel: 22474500

E-post: post@nfi.no

InnholdsproduksjonOslo
Norsk helsenett

Tel: 24200000

E-post: post@nhn.no
Dataelektroniker
IT-drift
Service og administrasjon
Trondheim
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tel: 40604100

E-post:
post@nibio.no
IKT ServiceÅs
Norsk pasientskadeerstatning

Tel: 22994500

E-post:
npepost@npe.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Tel: 22994000

E-post:
post@nupi.no

Kontor- og administrasjon
Mediegrafiker

Oslo
Nærings- og fiskeridepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@nfd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo

Olje- og energidepartementet


Tel: 22249090

E-post: postmottak@oed.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
OsloMet -storbyuniversitetet

Tel: 67235000 
 
E-post:
Kontaktside
IT drift
Mediedesign
Service og administrasjon
Oslo
Oslo tingrett

Tel: 22035200

E-post: oslo.tingrett@domstol.no
IT driftOslo
Patentstyret

Tel: 22387300

E-post:
post@patentstyret.no
Mediedesign
Innholdsproduksjon
Oslo
Politidirektoratet

Tel: 23364100

E-post: politidirektoratet@politiet.no
Kontor- og administrasjonOslo
Politidirektoratet
-  politiets fellestjenester

Tel: 23364100

E-post:
fellestjenester@politiet.no
Service og administrasjonOslo
Riksadvokaten

Tel: 22477850

E-post:
postmottak@riksadvokaten.no
IKT ServiceOslo
Riksantikvaren

Tel: 22940400

E-post:
postmottak@ra.no
IT utvikler
Mediegrafiker
Oslo
Riksrevisjonen

Tel: 22241000

E-post:
postmottak@riksrevisjonen.no
IKT-serviceOslo
Samferdselsdepartementet

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@sd.dep.no
Kontor- og
administrasjon
Oslo
Sekretariatet for Konfliktrådet

Tel: 22777001

E-post: post@konfliktraadet.no
IKT-service/ Kontor- og administrasjonOslo
Sivilforsvaret -
Midtre Hålogaland, DSB

Tel: 77002730

E-post:
mh.sfd@dsb.no
Kontor- og administrasjonHarstad
Skatteetaten


E-post:
post@skatteetaten.no
Kontor- og administrasjon
Mediegrafiker
Oslo
Språkrådet

Tel: 22541950

E-post: post@sprakradet.no
InnholdsproduksjonOslo
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Tel: 23195100

E-post: postmottak@stami.no
MediedesignOslo
Statens jernbanetilsyn (SJT)

Tel: 22995900

E-post: post@sjt.no
Kontor og administrasjonOslo
Statens lånekasse for utdanning

Tel: 22726813/
48228251

E-post: postmottak@lanekasse.no
Service og administrasjon
IT utvikler
Oslo
Statens pensjonskasse (SPK)

Tel: 22241500

E-post:
Kontakt oss
IT utvikler
IT drift
Oslo
Statens sivilrettsforvaltning

Tel: 22991325

E-post:
post@sivilrett.no
IKT-serviceOslo
Statens vegvesen

Tel: 22073000

E-post:
Kontaktside
Service og administrasjon
IT drift
Molde
Oslo
Trøndelag
Innlandet
Statped- Oslo

Tel: 61188500

post@statped.no
Kontor- og administrasjonOslo

Statped- Vest-Agder

Tel: 61188500

E-post: post@statped.no

Kontor- og
administrasjon

Kristiansand
Statped Heimdal

Tel:

E-post: post@statped.no
MediegrafikerHolmestrand
Statsbygg

Tel: 81555045

E-post:
postmottak@statsbygg.no
Byggdrifter
IT drift
Oslo
Statsforvalteren i Innlandet

Tel: 61266000

E-post: sfinpost@statsforvalteren.no

Kontor og administrasjonLillehammer
Statsforvalteren i Nordland

Tel: 75531665

E-post: fmnosbo@statsforvalteren.no
Service og administrasjon
Innholdsproduksjon
Bodø
Statsforvalterens fellestjenester

Tel: 37017800

E-post: stafpost@statsforvalteren.no

Dataelektroniker
Arendal
Statsministerens kontor

Tel: 22249090

E-post:
postmottak@smk.dep.no
Service- og administrasjonOslo

Universitetet i Bergen


Tel: 55580000

E-post:
post@uib.no

IT drift
Service- og administrasjon
Bergen
Universitetet i Tromsø (UIT)

Tel: 77644977

E-post: postmottak@uit.no
IT drift
Innholdsproduksjon
Mediedesign
Tromsø
Utdanningsdirektoratet(UDIR)

Tel: 23301200

E-post:
post@utdanningsdirektoratet.no
IT utvikler
Service- og administrasjon
Oslo
Utenriksdepartementet(UD)

Tel: 22249090

E-post: post@mfa.no
IT drift
Oslo
Vest politidistrikt

Tel:55556300

E-post: post.vest@politiet.no
Service og administrasjonFlorø
Vestre Finnmark tingrett

Tel: 78783100

E-post:
vestre.finnmark.tingrett@domstol.no
Sevice- og
administrasjon
Alta
Økokrim

Tel: 23291000

E-post:
post.okokrim@politiet.no
IT-driftOslo
Øst politidistrikt

Tel: 64993000

E-post:
post@ost.politiet.no
Service- og administrasjonSki
Lærebedrifter som er medlem av OK stat
Oppdatert: 2. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.