Materiell til bruk i skolen

På denne siden finner du filmer, plakater og annet materiell som du kan bruke fritt i ditt arbeid som lærer eller rådgiver for elever på yrkesfag.

Snapchat

Logoen til Snapchat med QR-kode for okstat
OK stats lærlinger er på Snapchat (bildet), og snapper fra hverdagen som lærling.

Vi har en Snapchat-konto, som vi bruker aktivt. Den heter Lærling i staten.

Både vi som jobber i OK stat og ulike lærlinger i staten legger ut informasjon om lærlinghverdagen, frister for eksempel for å søke på høyere utdanning, ledige læreplasser og og andre påminnelser.

Du følger oss ved å legge oss til med QR-koden på bildet, eller ved å søke oss opp på brukernavn okstat. 

Informasjon til elever om lærefagene

Under finner du plakater for hvert av fagene til OK stat. Du som er rådgiver eller lærer kan skrive ut og henge disse opp i klasserommet.

Bilde av plakat
Foto: DFØ
Eksempel på plakat om byggdrifterfaget.

Filmer til bruk i undervisningen

Vi har laget flere filmer som skal fortelle kommende lærlinger hvordan det er å være lærling i staten. Den første filmen er en film sett fra arbeidsgivers synspunkt, mens de fire neste er nåværende eller tidligere lærlinger som forteller om sin hverdag som lærling.

Lærlinger som ressurs i staten

De ulike lærefagene på film

OK stat på Fagsafari

OK stat deltar på digitalt skolebesøk gjennom Fagsafari. Ofte deltar vi med lærlinger som kan fortelle om både lærefaget og det å ha læreplass.

Velg yrkesfag og bli lærling i staten
pdf 943.74 KB

Annet materiell til skolebruk

Årsplan for OK stat sine aktiviter med videregående skoler
pdf 229.95 KB
Lærlingplakaten - for lærere
pdf 4.28 MB
Brosjyre til bruk for lærere
pdf 3.8 MB
Oppdatert: 27. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord