Materiell til bruk i skolen

På denne siden finner du filmer, plakater og annet materiell som du kan bruke fritt i ditt arbeid som lærer eller rådgiver for elever på yrkesfag.

Snapchat

Snapchat logo

Vi har en Snapchat-konto, som vi bruker aktivt. Den heter Lærling i staten.

Både vi som jobber i OK stat og ulike lærlinger i staten legger ut informasjon om lærlinghverdagen, frister for eksempel for å søke på høyere utdanning, ledige læreplasser og og andre påminnelser.

Du følger oss ved å legge oss til med QR-koden på bildet, eller ved å søke oss opp på brukernavn okstat. 

Informasjon til elever om lærefagene

Under finner du plakater for hvert av fagene til OK stat. Du som er rådgiver eller lærer kan skrive ut og henge disse opp i klasserommet.

Bilde av plakat
Foto: DFØ

Filmer til bruk i undervisningen

Vi har laget flere filmer som skal fortelle kommende lærlinger hvordan det er å være lærling i staten. Den første filmen er en film sett fra arbeidsgivers synspunkt, mens de fire neste er nåværende eller tidligere lærlinger som forteller om sin hverdag som lærling.

Lærlinger som ressurs i staten

Film fra Fagsafari

OK stat deltok på digitalt skolebesøk gjennom Fagsafari.

Lærlinger i OK stat i kontor- og administrasjonsfaget fortalte og viste hva de jobber med for å vise elever hvordan det er å jobbe som lærling i en statlig virksomhet. Bruk gjerne filmen når dre skal snakke om hvor elevene kan søke læreplasser, og hvilke lærefag OK stat har.

OK stats lærlinger i kontor- og administrasjon viser faget

Annet materiell til skolebruk

Årsplan for OK stats aktiviteter med videregående skoler (PDF)

Lærlingeplakaten (PDF)

Brosjyre fra OK stat  - Vi vil ha flere lærlinger (PDF)

Oppdatert: 21. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord