Byggdrifter

Som lærling i byggdrifterfaget vil du få god forståelse for alt som skjer i byggets indre liv, som for eksempel varme, ventilasjonsanlegg, ulike typer heiser og energiøkonomisering (ENØK). Det er din oppgave å sørge for at bygget fungerer slik det skal.

Se hvordan det er som byggdrifterlærling i Statsbygg. Video: Statsbygg

I staten vil du få opplæring i å være praktisk driftsoperatør for store bygninger, det kan være høgskoler, fengsler, tollstasjoner og store offentlige bygg.

For å bli en god byggdrifter, må du ha bred kunnskap om drifts- og vedlikeholdsbehovet til et bygg. Du er også det daglige bindeleddet mellom byggeier og virksomhetene som holder til i bygget. Det er din oppgave å sørge for at bygget fungerer slik det skal.

Store kontorbygg kan være styrt av mange ulike programmer. Det er derfor viktig at du kan håndtere mange integrerte IKT-systemer. 

Dette lærer du i byggdrifterfaget

  • Daglig drift av en bygning og lettere vedlikehold
  • God kjennskap til elektronikk og IKT
  • Lover og forskrifter innen bygg og funksjonsbeskrivelser
  • Programmer for å dokumentere byggets forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU)

Eksempler på oppgaver

  • Se til at ventilasjonsanlegg fungerer, at rømningsveier er klare om noe skulle skje
  • Være det daglige bindeleddet mellom byggeier og virksomhetene som holder til i bygget
  • Hente inn fagfolk til større reparasjoner og oppdrag som skal utføres på bygningen.
  • Sørge for at tekniske installasjoner fungerer som de skal, som for eksempel heiser, brannvarsling, lys, varme- og kjøleanlegg og avfallssystemer
Oppdatert: 25. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.