Kontrakter og ansvar

Som lærling må du sørge for at du har oversikt over alle kontraktene for læretida. Noen stillinger krever også politiattest.

Vanlige arbeidstakere har som regel kun en arbeidsavtale med arbeidsplassen. Som lærling skal du også ha en lærekontrakt. 

Arbeidsavtale

Som lærling er du også en arbeidstaker. Derfor må du signere en arbeidsavtale med lærebedriften. Arbeidsavtalen regulerer arbeidstid og lønn etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsavtalen skal gjelde for samme tidsperiode som lærekontrakten.

Når du blir lærling i en av OK stats medlemsbedrifter, har du selv ansvar for å gi CV og karakterutskrift til lærebedriften. Deretter skriver du under på en arbeidsavtale mellom deg og lærebedriften.

Lærebedriften har ansvar for:

  • at du og lærebedriften signerer arbeidsavtalen
  • at arbeidsavtalen inneholder riktig arbeidstid og lønn
  • å sende arbeidsavtale, CV og karakterutskrift til OK stat

Nederst på siden finner du et eksempel på arbeidsavtale fra OK stat. 

Lærekontrakt

Når du har vært på intervju i en virksomhet og har fått læreplass, må det signeres en lærekontrakt. En lærekontrakt er et juridisk bindende dokument som reguleres av opplæringslova § 4-5. Kontrakten signeres elektronisk av deg som er lærling, din faglige leder og ansvarlig konsulent i OK stat. Noen ganger signeres den for hånd.

Nederst på siden finner du lærekontrakten og hvordan den ser ut.  

Hva er ditt ansvar og hva gjør OK stat?

OK stat har ansvar for lærekontrakten din. Har du krav på særskilt tilrettelegging eller kan få godskrevet deler av læretiden din, må du levere dokumentasjon på dette til OK stat. De videresender dokumentasjonen til fylkeskommunen som behandler søknaden.

De fleste lærlinger trenger ikke å legge ved dokumentasjon. Utdanningsetaten har i de fleste tilfeller tilgang til vitnemålet ditt og tidligere skolegang.

Signering og godkjenning av lærekontrakt 

De fleste fylkeskommuner har i dag elektronisk signering for lærekontraktene. Når fylkeskommunen har behandlet lærekontrakten din, følger du stegene:

  1. Du får en tekstmelding som ber deg signere lærekontrakten
  2. Trykk på lenken i tekstmeldingen
  3. Signer ved å bruke enten Min ID, BankID eller BankID på mobil
  4. Faglig leder, OK stat og fylkeskommunen signerer også lærekontrakten elektronisk

Når alle har signert lærekontrakten, godkjenner fylkeskommunen kontrakten før de sender den elektronisk til deg på e-post. Dette skjer tidligst etter at du har tatt alle eksamener.

OK stat sender en kopi av lærekontrakten til lærebedriften din hvor du skal ha læreplass.

Politiattest

I noen lærebedrifter og fag trenger du en politiattest. En politiattest kalles også eller vandelsattest. Den brukes for å vise arbeidsgiveren din at du ikke har gjort noe ulovlig, eller har hatt en oppførsel som gjør at du ikke kan jobbe i den stillingen du har søkt på.

Lærebedriften gir deg beskjed hvis du trenger en politiattest. Du har selv ansvar for å hente inn politiattesten og levere den til lærebedriften.

Politiattest søker du om på politiets egen hjemmeside:

Politiattest- søk på nett (politiet.no)

Oppdatert: 13. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.