Lærlingens rettar og plikter

Som lærling må du følgje rettar og plikter som ein vanleg tilsett i ei statleg verksemd. Arbeidsgivaren din har forventingar til korleis du skal te deg på arbeidsplassen.

Under får du ei kort forklaring på kva rettar og plikter du har som lærling:

Rettar

 • Skriftleg lærekontrakt og arbeidsavtale
 • Rett til opplæring i dei måla læreplanen din følgjer
 • Rett til halvårssamtale med din faglege leiar
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Plikter

 • Du må delta i planlegginga, gjennomføringa og vurderinga av di eiga opplæring
 • Du må dokumentere opplæringa etter læreplanen
 • Du må følgje reglane på arbeidsplassen, som å kome i tide på jobb og gje beskjed om du er sjuk. Arbeidsplassen skal gje deg ei innføring i kva som gjeld hos dei

Plikter og rettar for lærlingar er skrivne i to lover:

Forventingar frå arbeidsgivar

Arbeidsgivar har forventingar til deg på lik line med andre tilsette. Forventingane til deg blir større dess nærare du kjem fagprøva. Arbeidsgivaren vil då forvente at du jobbar meir sjølvstendig og at du kan finne informasjon sjølv. 

Arbeidsgivar forventar

 • at du gjer arbeidsoppgåva dine, og gjer beskjed om du ikkje når ein frist
 • at du sender melding om du blir for sein til jobb
 • at du deltek aktivt i di eiga opplæring. Du må sjølv fortelje din faglege leiar om korleis du ligg an i forhold til arbeidsoppgåver du skal kunne, utanom dei halvårlege vurderingssamtalane
 • Ta initiativ om du ikkje har noko å gjere

Kva slags informasjon bør arbeidsgivar gi deg?

Når du har skrive lærekontrakt gir verksemda deg beskjed om dato og tidspunkt og stad for fyrste dag på jobb. Den fyrste veka i læretida er det vanleg å få  informasjon om:

 • kven som er din faglege leiar
 • kven som er instruktør for deg dei fyrste månadene
 • kven som er verneombod
 • din interne opplæringsplan
 • arbeidstid og ferie
 • registrering av arbeidstid, ferie og fråvær
 • om du har fleksitid
 • dato for utbetaling av løn
 • intranett og kva du finn der
 • kven du skal spørje om ting i ulike situasjonar
 • kor kantina er og kor kollegaene dine spis
 • eventuell trening i arbeidstida
 • det sosiale på arbeidsplassen

Hva gjør jeg om jeg ikke trives på arbeidsplassen?

Hvis du ikke trives på jobb er det viktig å ta det opp med din faglige leder i den halvårige vurderingssamtalen.

Husk at det er lurt å si fra så fort som mulig hvis du ikke trives. Da bør ikke vente til den halvårige samtalen hvis det er lenge til. Ved å ta opp at du ikke trives tidlig, får arbeidsplassen din mulighet til å komme med forslag til hvordan de kan tilrettelegge for deg.

Slik går du frem for å ta tak i utfordringen:

 • be om et møte med din faglige leder eller sjefen som har personalansvar for deg. Forklar hvordan du har det på jobb, og hva du mener er årsaken til at du ikke trives
 • Du kan også snakke med tillitsvalgt eller hovedverneombudet i virksomheten

I disse møtene kan du ha med en person du stoler på. Det kan være en i familien din eller en av oss fra OK stat.

Trakassering

Alle ansatte skal ha det bra på arbeidsplassen, også du som er lærling. Likevel kan det oppstå situasjoner på jobb som kan føre til at du ikke trives. Filmen under gir et kort innblikk i hva som menes med trakassering på jobb, og hva du kan gjøre hvis du opplever noe av det samme.

Om du som lærling opplever trakassering på jobb

Oppdatert: 29. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.