Lønn, arbeidstid og ferie

Når du er lærling skal du fortsette opplæringen i arbeidslivet. Denne siden forteller mer om lærlinglønn, ferie og arbeidstid.

Lønnsvilkår, regler for fagprøve og andre sider ved lærlingforholdet ditt er beskrevet i en særavtale for lærlinger i staten.

Lønn

Har du gått to år på videregående skole, og skal ha to års læretid i en statlig virksomhet, vil du få lærlinglønn ut fra lønnstrinn 36.

Hovedtariffavtalene i staten gjelder fra 01. mai 2022 - 30. april 2024. Ny lønn for lærlinger er på 418 500 kr per år (gjeldende fra 1. mai 2023). Er du lærling i to år, fordeles lønnen på denne måten: 

 • Første halvår får du utbetalt 30 prosent av 418 500 kr
 • Andre halvår får du utbetalt 40 prosent av 418 500 kr
 • Tredje halvår får du utbetalt 50 prosent av 418 500 kr
 • Fjerde og siste halvår får du utbetalt 80 prosent av 418 500 kr

I begynnelsen av læretiden får du mest opplæring.

På slutten av læretiden bidrar du mest til å skape verdi i lærebedriften. Ved verdiskapning er du produktiv for virksomheten, og skal derfor ha mer lønn for arbeidet du gjør. I opplæringstiden knyttes dine daglige oppgaver til kompetansemålene i læreplanen. 

Arbeidstid i staten

I statlige virksomheter får lærlinger mange av godene på lik linje med vanlig ansatte. Det er lærebedriften som bestemmer hvordan arbeidstiden din som lærling skal være. Det er viktig at du tar kontakt med dem for å få nærmere beskrivelse av arbeidstiden før du starter.

Noen lærlinger går i turnus, mens andre ikke gjør dette.

Fleksitid

Fleksitid betyr at det finnes en kjernetid der alle må være på jobb. I tiden utenfor, den ytre arbeidstiden, velger du selv når du starter og slutter på jobb innenfor visse tider:

 • Kjernetiden i staten er fra klokken 09.00 til 14.30
 • Ytre arbeidstid er fra klokken 06.00 til 09.00 og fra kl. 14.30 til kl. 21.00.

I enkelte type jobber, for eksempel resepsjon og vakttjenester, har du ikke så stor mulighet til fleksitid. Hva som gjelder for deg, må du avklare med lærebedriften din.

Har du opparbeidet deg ekstra timer innenfor fleksitiden kan du:

 • ta timene ut som avspasering
 • avspasere inntil fem dager sammenhengende
 • avspasere inntil 24 dager i året

Du må alltid avklare avspasering med din faglige leder eller personalansvarlig, og det må være godkjent at du tar fri før du blir borte fra arbeidsplassen.

Turnus

I noen statlige lærebedrifter jobber du turnus. For OK stats lærlinger gjelder dette for eksempel sikkerhetsfaget.

Lærebedriften vil ha en egen arbeidsplan for turnusarbeid som du vil få informasjon om senest når du starter læretiden din.

Overtid

Overtid i staten skal avklares med din nærmeste leder. Hovedregelen er imidlertid at du som lærling eller lærekandidat  ikke skal bli bedt om å jobbe overtid.

I enkelte tilfeller kan lederen din be deg arbeide overtid, for eksempel om du jobber i et prosjekt sammen med andre som skal være ferdig innen en viss tid. Da skal du ha betalt for overtiden. Hvor mye står beskrevet i  særavtalen.

Sommertid

Mange statlige virksomheter har sommer- og vintertid. Sommertid betyr kortere arbeidstid i perioden 15. mai til og med 14. september. Eksempel er sommerarbeidstid er fra 08.00 til 15.00.

Om vinteren blir arbeidstiden lenger for å kompensere for sommertidsperioden. Vintertiden varer fra 15. september til 15. mai. Eksempel på vinterarbeidstid kan være fra kl. 08.00 til kl. 15.45.

Hør med din faglige leder eller personalkontakt om dette gjelder i din lærebedrift.

Ferie

Når du blir lærling, følger du ikke lenger skolens ferier.

Ansatte i staten har krav på ferie. I staten skiller man mellom ferie med lønn og ferie uten lønn. Når du kommer rett fra skolen vil du ha rett til å ta ut 25 feriedager uten lønn.

Etter hvert som du jobber, vil du opparbeide deg rett til flere feriedager med lønn. Hvor mange feriedager med lønn du får, henger sammen med hvor lenge du har jobbet som lærling. Her må du snakke med lederen din om hvordan lærebedriften beregner dette.

Feriepenger

Alle lærlinger har krav på feriepenger. Feriepengene blir regnet ut fra årslønnen du har i året før de blir utbetalt. Med andre ord får du feriepenger i 2024 regnet ut fra lønna du hadde i 2023.

Opptjente feriepenger vil henge sammen med hvor mange feriedager med lønn du kan ta ut.

Velferdspermisjon

Når viktige hendelser skjer i livet ditt, kan du få fri/velferdspermisjon med lønn. Slike hendelser kan være:

 • Begravelse
 • Bryllup
 • Flyttedager
 • Hvis du har barn som skal starte i barnehage eller på skole

Lærebedriften kan også bestemme at du kan søke velferdspermisjon for andre forhold. Det vil i så fall være beskrevet i lærebedriftens personalreglement. Denne informasjonen bør du få når du starter i lærebedriften.

Trening

Noen statlige virksomheter legger til rette for trening i arbeidstiden. Hvor mye tid du kan bruke på trening varierer. Dette er opp til den enkelte virksomhet.

Oppdatert: 22. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.