Byggdrifter

Som byggdrifter vil du være praktisk driftsoperatør for store bygninger. Statlige virksomheter med byggdrifterlærlinger er for eksempel Universitetet i Bergen og Statsbygg.

For å bli en god byggdrifter, må du ha bred kunnskap om drifts- og vedlikeholdsbehovet til et bygg. Du er også det daglige bindeleddet mellom byggeier og virksomhetene som holder til i bygget. Det er din oppgave å sørge for at bygget fungerer slik det skal.

Store kontorbygg kan være styrt av mange ulike programmer, det er derfor viktig at du kan håndtere mange integrerte IKT-systemer. 

Dette lærer du i byggdrifterfaget

  • Daglig å drifte en bygning og gjøre lettere vedlikehold
  • Ha god kjennskap til elektronikk og IKT
  • Være oppdatert på lover og forskrifter innen bygg og funksjonsbeskrivelser
  • Kunne bruke programmer for å dokumentere byggets forvaltning, drift og vedlikehold

Eksempler på oppgaver

  • Se til at ventilasjonsanlegg fungerer, at rømningsveier er klare om noe skulle skje.
  • Hente inn fagfolk til større reparasjoner og oppdrag som skal utføres på bygningen.
  • Sørge for at tekniske installasjoner fungerer som de skal, som for eksempel heiser, brannvarsling, lys, varme- og kjøleanlegg og avfallssystemer
  • Ansvar for uteområder som grøntarealer og parkeringsplasser
Oppdatert: 14. juni 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord