Sikkerhet

I sikkerhetsfaget er fokuset å minske risiko og konsekvenser for kriminelle handlinger, ulykker og uhell.

Å jobbe med sikkerhetsvurderinger og trusselbildet er både spennende og samfunnsnyttig. De færreste bedrifter i dag har bred kunnskap og kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og organisering av arbeidet på et skadested. Derfor er sikkerhetsfaget så viktig.

Dette lærer du i sikkerhetsfaget

 • Å planlegge sikkerhetsarbeid
 • Gjøre risikovurderinger
 • Sette i gang sikkerhetstiltak
 • Veilede andre slik at sikkerheten blir fulgt (beredskapsarbeid)
 • Dokumentere og kvalitetssikre sikkerhetsarbeidet som gjøres

Jobber du med sikkerhet, må du ha

 • evne til å handle raskt og tenke klart i kritiske situasjoner
 • være pålitelig, trygg og ha evnen til å tenke klart uten å miste fokus
 • Yte service og assistanse der det er behov.

 Eksempler på oppgaver

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Sikring av bygg
 • Sikkerhetskontroll
 • Konflikthåndtering
 • Førstehjelp

 

Oppdatert: 14. juni 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord