Fagskule

Fagskuleutdanning er ei høgare utdanning som gir studiepoeng. Fagskule gir deg som har fagbrev meir kompetanse.

Søknadsfristar til vidare utdanning

Skal du søkje vidare utdanning, må du hugse på at mange studieplassar har søknadsfrist før du har teke fagprøva.

Fleire fagskular krev at du har relevant fagbrev eller sveinebrev for at du skal vere kvalifisert til å studere der. Du kan få tilleggspoeng viss du har fått «Meget godt bestått» på fag- eller sveinebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt.

Det finns også fagskular kor opptakskravet er realkompetanse eller generell studiekompetanse. 

Einskilde fagskuleutdanningar gir deg grunnlag for å søkje om meisterbrev.

Meir om fagskule

Fordeler ved å gå fagskole

Å studere ved ein fagskule gir deg desse fordelane:

  • Fleire fagskular tilbyr både deltidsstudie og nettstudie, slik at du kan jobbe ved sidan av
  • Fagskulen gir eit fullverdig alternativ til utdanning på høgskule eller universitet
  • Fagskulane har ofte tett samarbeid med næringslivet, og du får jobbe med oppgåver du vil møte i arbeidslivet
  • Du får meir kompetanse innanfor fagområdet ditt. Dette kan bidra til at du får større utfordringar og ansvar på jobb om du ynskjer dette
  • Fleire fagskular samarbeider med universitet, noko som gjer det mogleg å gå vidare på eit bachelorstudium seinare

Offentlege og private fagskular

Du kan søkje på fagskular som er både offentlege og private.

Utdanning.no har oversikt over studietilboda ved fagskular i Norge.

 

 

Oppdatert: 27. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.