Tips til dokumentasjon av praksis/ arbeidsoppgave

Velg en arbeidsoppgave du har jobbet med den siste tiden. Ingen oppgave er for liten til å dokumentere!  

Tenk at leseren er en person du ikke kjenner. Personen kjenner heller ikke til virksomheten du jobber i eller fagområdet ditt, så ta det er viktig at du er konkret. 

Dokumentasjon kan bestå av tekst, bilder, film, lydfiler, illustrasjoner og liknende. 

Planlegging:  

HVA – kort beskrivelse av arbeidsoppgaven 

HVORDAN – din fremgangsmåte, hvordan du løser arbeidsoppgaven fra start til slutt 

HVORFOR – begrunnelser av alt i din fremgangsmåte og dine valg 

Læreplantilknytning 

Knytt til de mest aktuelle kompetansemålene, gjerne ett fra hvert av hovedområdene i læreplanen. 

Gjennomføring: 

Her kan du si noe om du fulgte planen din eller gjorde noen endringer underveis.  

Her kan du vise og forklare mer konkret hvordan du utførte. 

Husk begrunnelser! 

Evaluering – refleksjon over egen rolle: 

Hva er jeg fornøyd med? 

Noe jeg er mindre fornøyd med evt. kunne gjort annerledes? 

Hvis planen måtte endres, hva skjedde, hvorfor? 

Hva har jeg lært/ erfart? 

Gjør en sjekk avslutningsvis, har jeg svart ut valgte kompetansemål? 

Oppdatert: 21. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.