Koronasituasjonen: Gode rutiner og oppgaver på hjemmekontor

Må du jobbe hjemmefra nå? Her vi deg tips på gode rutiner, hvordan du kan øve til fagprøven og konkrete oppgaver du kan gjøre.

Snakk med faglig leder 

De fleste av lærlingene våre blir fulgt opp av faglig leder som normalt, men på telefon eller over nett. Men kanskje har din faglige leder mye å gjøre om dagen? Da kan du 

 • kontakte faglig leder selv om han ikke ringer til deg 
 • be faglig leder om en liste over oppgaver du kan gjøre 
 • avklare hvem du skal få tilbakemeldinger fra og når 
 • Ringe oss i OK stat så vi kan hjelpe deg 

Skap gode rutiner 

Som lærling er du kanskje ikke vant med å jobbe så mye hjemmefra. Her er noen gode tips for å få til en normal arbeidshverdag i denne perioden: 

 • Stå opp til normal tid og gjør deg klar for å jobbe  
 • Ta på deg klær som du ville brukt på jobb 
 • Lag en plan for dagen som viser når du skal jobbe med hva og sett av egen tid til å dokumentere 
 • Se om det har kommet nye beskjeder på intranett 
 • Gå ut en liten tur og trekk frisk luft, i god avstand til andre 
 • Sett av tid til lunsj når du normalt ville ha spist på jobb. Kontakt en kollega eller en annen lærling i lunsjpausen dersom du sitter alene for en prat 
 • Legg andre oppgaver som har med privatlivet å gjøre utenom arbeidstiden 
 • Fortsett å delta på møter over nett 
 • Er dere flere lærlinger? Avtal tider for å treffes og snakke sammen digitalt.   

Nå er tida for dokumentasjon  

Å jobbe hjemmefra kan være en god mulighet for deg til å sette av tid til å dokumentere. Gå gjennom kompetansemålene og delmålene i læreplanen din på Olkweb, og fyll på dokumentasjon der dette mangler.   

Dokumenter ekstra grundig i denne perioden nå som du har mulighet, og legg ved 

 • en planleggingsdel for hvordan du har løst/skal løse oppgaven  
 • en dokumentasjonsdel der du viser hva du har gjort, hvorfor du har gjort det og hvordan 
 • en egenvurderingsdel der du reflekterer rundt hvordan oppgaven gikk  

Du finner mer informasjon om dokumentasjon på disse sidene:  

Dokumentasjon i læretida (okstat.difi.no) 

Skriveveileder til fagprøven (okstat.difi.no) 

Mal for egenvurdering (okstat.difi.no) 

Er du usikker på hvordan du dokumenterer og gir tilbakemeldinger  Olkweb? Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen til Olkweb, som du finner her.   

Opplæring på nett 

Flere lærlinger kunne tenke seg mer opplæring i Office-pakken. Lær mer om Office-pakken ved å søke på YouTube, eller ved å gå inn på Microsoft sin egen side for grunnleggende opplæring her.   

Gjør dette i kombinasjon med dokumentasjonen din, slik at du viser at du kan bruke Office-pakken.   

Ta noen av e-læringskursene på Læringsplattformen, som «Får Walter lov?» og «Den gylne pennen», med flere. Her får du bevis på at du har tatt kursene, som du kan legge på CV-en din.  

Hvordan løse større oppgaver  

Har du større oppgaver du kanskje bare har gjort deler av til nå? Dokumenter gjerne hele prosessen nå som du jobber hjemmefra. Det kan være:  

 • At du skal gjennomføre et arrangement i Kontorfaget  
 • At du skal lage en kommunikasjonsplan for sosiale medier i mediegrafikerfaget, eller holde i et prosjekt som skal planlegges og gjennomføres  
 • At du skal planlegge og gjennomføre en ny digital plattform på arbeidsplassen i IKT service-faget. 
 • At du prosjekterer og beregner antall aksesspunkter til et nytt trådløst nettverk i virksomheten i dataelektronikerfaget 
 • At du skal prosjektere og installere et varmeanlegg for et større nybygg og finne aktuelle leverandører for dette prosjektet som lærling i byggdrifterfaget s 
 • At du skal planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak før et større arrangement eller et statsbesøk som sikkerhetslærling. 

Forberedelser til fagprøven  

Øv på fagprøven ved å besvare oppgavene som du finner nederst på siden her, og laste disse opp i olkweb. Be om tilbakemelding fra din faglige leder.  

 Gjennomføring av fagprøver  

Skal du opp i fagprøven fra mai? Vi har ikke fått noen føringer fra fylkeskommunene ennå, og holder deg oppdatert.  Du som skal opp før mai, vil bli direkte kontaktet av din primærkontakt i OK stat.   

Det er viktig at du går inn på fylkeskommunens hjemmeside for å følge med på informasjon rundt læretiden og fagprøver fremover.     

Her er lenke til de ulike fylkeskommunene: 

Oslo fylkeskommune (oslokommune.no) 

Viken fylkeskommune (viken.no) 

Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 

Vestland fylkeskommune (vestlandfylke.no) 

Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 

Vestfold og Telemark fylkeskommune (vtfk.no)    

Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no) 

Nordland fylkeskommune (nfk.no)  

Agder fylkeskommune (agderfk.no) 

Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no)  

Økonomikurs for lærlinger i kontorfag  

Økonomikurset for førsteårslærlingene er dessverre avlyst. Vi jobber med å finne nye datoer for kurset.  

Vi anbefaler ellers å følge rådene din virksomhet, offentlige myndigheter og Kommunal- og moderniseringsdepartementet må følge om hvordan de bør forholde deg til koronaviruset.  

Gjør oppgaver for ditt fag

Under har vi lagt oppgaver du kan gjøre i ditt fag. Oppgavene er utviklet av Utdanningsdirektoratet.

Oppdatert: 14. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord