Læretid i Europa

Som lærling kan du søke om å ta deler av læretiden din i Europa.

For å ta deler av læretiden i et annet europeisk land, søker du gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus pluss via fylkeskommunen din. 

Vær obs på ulike søknadsfrister

Det er ulike søknadsfrister i de ulike fylkene. Kontakt din fylkeskommune for å få mer informasjon.

Utenlandsoppholdet varer som regel i 13 uker. Det finnes også spesielle regler knyttet til lønn og annet når det gjelder utvekslingsopphold gjennom Erasmus.

Lærlinger i for eksempel Oslo og Viken søker gjennom Viken fylkeskommune. De har en god oversikt over hvordan læretid i Europa foregår, og hvem som kan delta:

Læretid i Europa (viken.no)

Tilhører du et annet fylke? Kontakt OK stat eller fylkeskommunen din for å høre om det er muligheter for deg å ta deler av læretiden din i Europa.

Fordeler med utenlandsopphold i læretiden

Flere av OK stats lærlinger har tatt deler av læretiden sin i Europa.

I tillegg til å få et internasjonalt nettverk og høyere kulturell forståelse, oppgir de at de fikk dette ut av oppholdet:

  • Faglig utvikling
  • Sosial utvikling
  • Språklig utvikling
  • Økt selvstendighet
  • Økt kunnskap om det landet de har vært i

Amalies læretid i Spania

Oppdatert: 28. november 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord